Pogoji poslovanja

Tečaji in paketi*

*velja za tečaje Pasji mladiček, Pasji mladostnik, Družabni mladički, Družabni sprehodi (paket 5 in 10), Vohljač 1, 2 in 3, Družabni vohljač, Začetni paket individualnega dela ter paket 5 individualnih srečanj (v nadaljevanju: tečaj).

S prijavo na tečaj rezervirate svoj termin oziroma mesto na tečaju in se zavežete k plačilu. Vaš termin je potrjen, ko prejmem plačilo. Od tečaja se lahko brezplačno odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom tečaja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati 50 % tečajnine. Po začetku tečaja denarja ne vračam. Odjavite se lahko le pisno na info@psuprijazen.si.

Na posamezno srečanje v okviru tečaja Družabni sprehodi in Družabni vohljač se prijavite po e-pošti najkasneje en dan pred srečanjem. Če se naknadno izkaže, da se srečanja ne boste mogli udeležiti, me o tem po e-pošti obvestite najkasneje 24 ur pred srečanjem. V nasprotnem primeru se šteje, kot da ste se srečanja udeležili in ste dolžni poravnati celotno vrednost srečanja.

Posamezna srečanja**

**Velja za vsa srečanja, ki niso zakupljena v paketu: Družabni sprehodi – prvi obisk, Individualno delo – uvodno svetovanje in posamezna individualna ura (v nadaljevanju: srečanje).

Z ustnim ali pisnim dogovorom za srečanje si rezervirate termin in se zavežete k plačilu. Termin je potrjen, ko prejmem plačilo.

Od srečanja se lahko brezplačno odjavite najkasneje 24 ur pred dogovorjenim terminom. V nasprotnem primeru se šteje, kot da ste se srečanja udeležili in ste dolžni poravnati celotno vrednost srečanja.

Plačilo storitev

Plačilo se izvede vnaprej po predračunu z bančnim nakazilom in sicer najkasneje 3 delovne dni pred dogovorjenim terminom.

Vplačano tečajnino ali njen sorazmerni delež (znesek je odvisen od števila obiskanih srečanj) vrnem samo v primeru, da tečaj oziroma srečanje ni bilo izvedeno zaradi razloga na moji strani in vam ponudba nadomestnega termina ne ustreza. V vseh ostalih primerih denarja ne vračam.

Če se srečanja ne morete udeležiti zaradi vaše bolezni ali bolezni vašega psa, se dogovorimo za nadomestni termin, v kolikor je to mogoče.

Veljavnost paketov

Zakupljeni paketi (začetni paket individualnega dela, paketi Družabni vohljač, paketa Družabni sprehodi) veljajo 3 mesece od plačila, razen, če se vnaprej pisno dogovorimo drugače.

Zakupljene tečaje (Pasji mladiček, Pasji mladostnik, Družabni mladički, Vohljač 1, 2 in 3) lahko izkoristite samo v terminih, ki ste jih zakupili, razen, če se vnaprej pisno dogovorimo drugače.

Obveščanje o posebnostih

Pred začetkom tečaja oziroma pred posameznim srečanjem je tečajnik inštruktorico dolžen obvestiti o vedenjskih ali fizičnih težavah, posebnostih oziroma potrebah svojega psa ter o vseh okoliščinah, zaradi katerih bi obisk tečaja lahko bil moten.

Razno

Z oddajo prijave se zavežete, da boste v okviru tečaja spoštovali pravila lepega vedenja in medsebojnega spoštovanja udeležencev – tako skrbnikov kot psov. V primeru motenja tečaja, neupoštevanja napotkov inštruktorice ali neprimernega odnosa do svojega psa, ostalih tečajnikov ali njihovih psov si pridržujem pravico, da vam prepovem nadaljnje obiskovanje tečaja. V takšnem primeru nimate pravice do povračila tečajnine.

S prijavo na tečaj ali individualno delo se za čas trajanja tečaja ali individualnega dela zavežete k upoštevanju podanih nasvetov v največji možni meri. Zavežete se tudi, da v tem času ne boste uporabljali pristopov ali opreme, ki temeljijo na ustrahovanju in bolečini ali kakorkoli drugače negativno vplivajo na fizično in psihično počutje vašega psa. Navedeno namreč otežuje ali onemogoča napredek psa ter potencialno vodi v poslabšanje ali pojav različnih vedenjskih težav. V primeru uporabe takih pristopov ali opreme si pridržujem pravico do prekinitve sodelovanja brez povračila vplačane tečajnine.