• Lokacija

    pasja-šola-Ljubljana

Lokacija dela je odvisna od storitve. Srečujemo se na terenu na različnih koncih Ljubljane, lahko pa se dogovorimo tudi za delo na domu kjerkoli v Sloveniji.

Individualni tečaji za mladičke (Pasji mladiček in Pasji mladostnik) potekajo na vašem domu in v njegovi neposredni okolici. Po dogovoru se lahko srečamo tudi v Galijevi igralnici na Linhartovi 66 v Ljubljani. Za obisk na domu, ki je od Lj – Vič oddaljen več kot 25 km, se doplačajo potni stroški.

Uvodno individualno svetovanje za odrasle pse poteka na domu ali v Galijevi igralnici na Linhartovi 66 v Ljubljani. Nadaljnje delo poteka po dogovoru na vašem domu, v Galijevi igralnici ali na terenu. Lokacija je odvisna predvsem od vrste težav, s katerimi se srečujete, in plana dela za njihovo odpravljanje. Za obisk na domu, ki je od Lj – Vič oddaljen več kot 25 km, se doplačajo potni stroški. Za več informacij me kontaktirajte.

Skupinski tečaji za mladičke (Družabni mladički) potekajo na poligonu K nogi dogi v Ljubljani (Stegne).

Družabni sprehodi in vse stopnje tečaja Vohljač potekajo na terenu na različnih koncih Ljubljane. Lokacija je vsak teden drugačna. Tako srečanja za pse ostajajo zanimiva in psom omogočajo učenje v različnih kontekstih in vsakdanjih situacijah.